Katarzyna i Krystian Moskal

W dniu 13 lutego 2020 r. Inwestor: Państwo Katarzyna i Krystian Moskal, złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.9.2020.DS, dotyczące: przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym; lokalizacja inwestycji: działka o numerze ewidencyjnym 967/7, położona w Grojcu przy ul. Beskidzkiej 47A (jednostka ewidencyjna 121306_2  Oświęcim – obszar wiejski; Obręb 0005, Grojec).

W dniu 26 lutego 2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Państwa Katarzyny i Krystiana Moskal, z dnia 13 lutego 2020 r., dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym;  lokalizacja inwestycji: działka o numerze ewidencyjnym 967/7, położona w Grojcu przy ul. Beskidzkiej 47A (jednostka ewidencyjna 121306_2  Oświęcim – obszar wiejski; Obręb 0005, Grojec).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe