Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II do km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"

Ewa Zemła 2020-02-10 drukuj

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II do km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski".

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe