Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506, 27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"

Ewa Zemła 2020-02-10 drukuj

Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506, 27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski".

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2020-02-10 09:37:27
    Edycja dokumentu
  • 2020-02-10 09:36:55
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe