Przetarg: Roboty budowlane obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dariusz Czerwik 2021-10-20 drukuj

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ogłasza przetarg na zadanie pn:

„Roboty budowlane obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

WAŻNE ! - 19.10.2021r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane z dnia 19.10.2021
- załącznik dostępu TU

WAŻNE ! - 12.08.2021r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane z dnia 11.08.2021
- załącznik dostępu TU

WAŻNE ! - 10.05.2021r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane z dnia 10.05.2021
- załącznik dostępu TU

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 12:00.

- 13.03.2020r. 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 13.03.2020r.

- 25.02.2020r. 
Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.02.2020r.

- 18.02.2020r.
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.02.2020r.
Załączniki do wyjaśnienia z dnia 18.02.2020r.
a) Przermiar robór budowlany - zamienny 1,16 - Elewacje
b) zamienny rysunek elewacji A-12'
c) zamienny rysunek elewacji A-13'
d) zamienny rysunek elewacji A-14'
e) zamienny rysunek elewacji A-15'

- 15.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 15.02.2020r. ->
Wyjaśnienia do SIWZ z 15.02.2020r. ->
Załączniki do wyjaśnienia z dnia 15.02.2020r.
a) Starostwo Powiatowe - decyzja, zezwolenie
b) Starostwo Powiatowe - załącznik do decyzji - mapa
c) Starostwo Powiatowe - zgoda na dysponowanie działkami
d) STWiOR z dnia 14.02.2020r.
e) Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
f) Warunki techniczne na włączenie kanalizacji deszczowej - cz. 1
g) Warunki techniczne na włączenie kanalizacji deszczowej - cz. 2
h) Warunki techniczne PWIK
i) Warunki techniczne PWIK - mapa
j) PWSZ - wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej

 - 12.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 12.02.2020r. ->
Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 12.02.2020r. ->
Wyjaśnienia do SIWZ z 12.02.2020r. - przedmiar robót z dnia 12.02.2020r. ->

- 10.02.2020r.
Wyjaśnienia do SIWZ z 10.02.2020r., zdjęcie z wizji lokalnej w dniu 10.02.2020r. ->

- 05.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.02.2020r.

- 08.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2020r oraz wyjaśnienia pytań z dnia 08.02.2020r. ->

Opis załączników (załączniki w plikach tylko do odczytu) ->
01_Ogłoszenie o zamówieniu BZP 507573-N-2020 (*.pdf)
02_SIWZ - roboty budowlane (*.pdf)
03_Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego (*.pdf)
04_Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór kosztorysu (*.pdf)
05_Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)
06_Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej (*.pdf)
07_Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (*.pdf)

08_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.pdf)
08_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.pdf)
Zmiana SIWZ nr nr ZP.2.1.2020 z dnia 05.02.2020r. - odpowiedź na pytanie dot. załącznika nr 5 znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie.
08_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób - AKTUALNE zmienione 08.02.2020r. (*.pdf)
Zmiana SIWZ nr nr ZP.2.1.2020 z dnia 08.02.2020r. - odpowiedź na pytanie dot. załącznika nr 5 znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie - "Wyjaśnienia z dnia 08.02.2020r."

09_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.pdf)
09_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.pdf)
Zmiana SIWZ nr nr ZP.2.1.2020 z dnia 05.02.2020r. - odpowiedź na pytanie dot. załącznika nr 6a znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie.
09_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - AKTUALNE zmienione 08.02.2020r. (*.pdf)
Zmiana SIWZ nr nr ZP.2.1.2020 z dnia 08.02.2020r. - odpowiedź na pytanie dot. m.in. załącznika nr 6a znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie - "Wyjaśnienia z dnia 08.02.2020r."

10_Załącznik nr 6b do SIWZ - tabela elementów roliczeniowych (*.pdf)
11_Załącznik nr 3 do umowy - gwarancja (*.pdf)
12_Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenia RODO(*.pdf)
13_Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (*.pdf)

14_Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót (*.rar) - NIEAKTUALNE zmienione 04.02.2020r.
14_Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót (*.rar) - AKTUALNE zmienione 04.02.2020r.
Zmiana SIWZ nr ZP.2.1.2020 z dnia 04.02.2020r. - odpowiedź na pytanie w dot. załącznika nr 8 znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie.
14_Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót (*.rar) - AKTUALNE zmienione 12.02.2020r.
Wyjaśnienia do SIWZ nr ZP.2.1.2020 z dnia 12.02.2020r. - odpowiedź na pytanie w dot. załącznika nr 8 znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie.

15_Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (*.pdf)
16_Załącznik nr 10 część 1 do SIWZ - projekt budowlany (*.rar)
17_Załącznik nr 10 część 2 do SIWZ - projekt budowlany (*.rar)
18_Załącznik nr 10 część 3 do SIWZ - projekt budowlany (*.rar)
19_załącznik nr 11 do SIWZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę (*.pdf)
20_Załącznik nr 12 część 1 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar)
21_Załącznik nr 12 część 2 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar)
22_Załącznik nr 12 część 3 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar)

23_Załącznik nr 12 część 4 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar) - NIEAKTUALNE zmienione 06.02.2020r.
23_Załącznik nr 12 część 4 do SIWZ - projekt wykonawczy - opis (*.rar) - AKTUALNE zmienione 06.02.2020r.
23_Załącznik nr 12 część 4 do SIWZ - projekt wykonawczy - rysunki (*.rar) - AKTUALNE zmienione 06.02.2020r.
Zmiana SIWZ nr ZP.2.1.2020 z dnia 06.02.2020r.- odpowiedź na pytanie w dot. załącznika nr 12 część 4 znajduje się w dziale Załączniki po prawej stronie.

24_Załącznik nr 12 część 5 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar)
25_Załącznik nr 12 część 6 do SIWZ - projekt wykonawczy (*.rar)

Zamawiający dodatkowo umieszcza załączniki 1 - 7 w plikach edytowalnych dla ułatwienia pracy w wypełnianiu dokumentacji dla potencjalnych oferentów zamówienia dot. prac budowlanych.

Opis załączników (załączniki w plikach edytowalnych) ->

03e_Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego (*.doc)
04e_Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór kosztorysu (*.xls)
05e_Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*.doc)
06e_Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)
07e_Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (*.doc)
08e_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób  - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.doc)
08e_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób  - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.doc)
08e_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób  - AKTUALNE zmienione 08.02.2020r. (*.doc)
09e_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.doc)
09e_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - NIEAKTUALNE zmienione 05.02.2020r. (*.doc)
09e_Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt uymowy - AKTUALNE zmienione 08.02.2020r. (*.doc)
10e_Załącznik nr 6b do SIWZ - tabela elementów roliczeniowych (*.xls)
11e_Załącznik nr 3 do umowy - gwarancja (*.doc)
12e_Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenia RODO(*.doc)
13e_Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (*.doc)

Załączniki znajdują się po prawej stronie ogłoszenia !!! 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe