Uchwała Nr XVI/162/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020.

Tomasz Karcz 2020-01-23

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XVI/162/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.