Interpelacje i zapytania złożone podczas XVI sesji Rady Powiatu w dniu 22.01.2020 r.

Tomasz Karcz 2020-01-29

Radny Józef Szafran złożył interpelacje w sprawach:

  • doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Żwirki i Wigury w Kętach (zał. 1), (odp. 1);
  • pilnego remontu nawierzchni chodnika na moście w Kętach, ul. Sobieskiego po stronie południowej (zał. 2), (odp. 2).

Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w sprawie braku możliwości telefonicznej rejstracji do poradni chirurgii dziecięcej w Szpitalu Powiatowym (zał. 3), (odp. 3).

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej ul. Bielańska w Jawiszowicach (zał. 4), (odp. 4).