SZP.272.3.2020 Remonty cząstkowe-pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2020-2021

Ewa Długosz 2020-03-11 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularzy ofertowych - załącznik nr 1 i 2

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe