Informacje o jednostce

Ewa Zemła 2020-01-14

Informacje o jednostce znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://konarski.nbip.pl/konarski/