Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.12.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.40 o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Generalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.12.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.40 o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe