Informacja z dnia 10 stycznia 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wszczęciu postępowania

Dorota Ogiegło 2020-01-13 drukuj

na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego, z dnia 23.08.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, do rowu, w zlewni rzeki Soły, poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce 36, obręb 0003 Skidziń, pochodzących z pompowni P7 położonej przy ul. Cichej w Skidzinie. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wydziale Zgód Wodnoprawnych – ul. Piłsudskiego 22, pokój 309.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe