Majątek publiczny

Ewa Zemła 2020-01-13

Informacje o jednostce znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
https://pz9.info-bip.pl/