Polityka wewnetrzna jednostki

Ewa Zemła 2020-01-13

Informacje o jednostce znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
https://bip.malopolska.pl/pzn1soiswketach