Uchwała Nr XV/145/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2019-12-31

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XV/145/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.