Uchwała Nr XV/144/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Tomasz Karcz 2019-12-31 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XV/144/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe