Uchwała Nr XV/142/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2019-12-31 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XV/142/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe