Sprawozdania z działalności Komisji Edukacji.

Anna Sporysz 2019-12-19

W załącznikach znajdą Państwo sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji.


Oryginały sprawozdań Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.