Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Anna Sporysz 2020-01-21

W załącznikach znajdą Państwo sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wnisków i Petycji Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji.


Oryginały sprawozdań Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.