DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach I-VI 2020 r.

Mariusz Sajak 2019-12-20 drukuj

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącaxch I-VI 2020 r." Zapytanie ofertowe w załącznikach.

W dniu 20 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie"Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącaxch I-VI 2020 r." i dokonano wyboru najkorzystniejsz ej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe