Dom Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu - DD

Ewa Zemła 2019-12-06

Dom Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego usytuowany przy ulicy Krasickiego 14 w Oswięcimiu został połączony z Powiatowym Centurm Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema na mocy Uchwały Nr XLII/397/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie połaczenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświecimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Oświęcimiu.