Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej

Anna Drabek 2019-12-04 drukuj

W załączeniu umieszczono uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

- projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 r.,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020,

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe