Uchwała Nr 210/238/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu, jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w IV kwartale 2019 r.

Olga Orlikowska 2019-11-22 drukuj

Uchwała Nr 210/238/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu, jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w IV kwartale 2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe