SZP.272.45.2019 - Dostawa sprzetu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ewa Długosz 2019-12-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.