Gmina Miasto Oświęcim

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 13.11.2019 r. Inwestor Gmina Miasto Oświęcim z siedzibą w Oswięcimiu, ul. Zaborska 2, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji  zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w ramach zadania"Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72  w Oświęcimiu" na działce o numerze ewidencyjnym 1393/7, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb ewidencyjny Nr 0001.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe