Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11

W dniu 12.11.2019 r. Inwestor Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji  zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci gazowej śr/c dn 63 w miejscowości Poręba Wielka przy ul. Zachodniej na działce o numerze ewidencyjnym 1268/13 , jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obreb ewidencyjny Nr 0010 Poręba Wielka.