SZP.272.41.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski”

Ewa Długosz 2019-12-19 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa należy zapisać wszystkie części (1-15) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe