SZP.272.42.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski”

Wioletta Suska 2019-12-27 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja należy zapisać wszystkie części (1-14) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe