Kuwik Karolina

Iwona Siuta 2019-12-09 drukuj

W dniu 07.11.2019r. Pani Karolina Kuwik złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: dz. o nr 217, jednostka ew. 121309_4, Zator - miasto, obręb nr 0002, Obręb 2.

Pismem z dnia 26.11.2019r. znak: WAB.6743.1.136.2019.IS  tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Karoliny Kuwik z dnia 07.11.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: działka o numerze ewidencyjnym: 217, jednostka ewidencyjna 121309_4, Zator - miasto, Obręb Nr 0002, Obręb 2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe