SZP.272.43.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 – 7+200”

Wioletta Suska 2019-12-05 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-5) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe