Gmina Brzeszcze

Iwona Siuta 2020-02-11

W dniu 05.11.2019r. do tutejszego organu wpłynęło zgłoszenie Gminy Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 4, dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na cyt. „Rozbudowie oświetlenia ulicznego  w ramach inwestycji: "Przebudowa ul. Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach". Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 697/1, 661/81, 697/7, jednostka ewidencyjna: 121302_5, Brzeszcze – obszar wiejski; obręb nr 0001 Jawiszowice.