Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia

Jakub Heród 2019-11-07 drukuj

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO MIENIA 

Zgodnie z Uchwałą Nr 111/805/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu informuje  o sprzedaży zbędnego mienia zgodnie z poniższym wykazem.

Zasady i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, www.bip.powiat.oswiecim.pl, lub w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. nr 12.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  (decyduje data wpływu) do dnia 18 listopada 2019 r. w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem sprawy ORG.2613.1.2019 i dopiskiem „Zbędne mienie” na poniżej podany adres korespondencji:
  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 10
  32-602 Oświęcim.
 3. Składniki mienia można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem zbędnego  mienia jest:  Jadwiga Kowalik; I piętro pokój nr 111 - tel. 33 844-96-63.
 5. W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za ten sam składnik mienia, umowa może zostać zawarta z oferentem, który pierwszy złożył ofertę. Decyduje data wpływu i godzina.
 6. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy pomimo złożenia oferty na zakup mienia.
 7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Wyłączamy  odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Lp.

Nazwa pełna

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia

Cena minimalna

Opis stanu składnika

1

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  b

SP-IV/1/105

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

2

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  b

SP-IV/1/106

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• brak ładowarki,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

3

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  b

SP-IV/1/107

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

4

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  b

SP-IV/1/108

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

5

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  b

SP-IV/1/109

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

6

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/110

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

7

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/111

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

8

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/112

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• brak ładowarki,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

9

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/113

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

10

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/114

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

11

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/116

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

12

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/118

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• brak ładowarki,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

13

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/120

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

14

Tel.komórkowy HUAWEI L21 P8  cz

SP-IV/1/121

2016/06/20

140,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

• brak blokady simlock ,

• oryginalne opakowanie,

• ładowarka,

• telefon nie był testowany na wydajność baterii

• telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu)

15

Telefon komórkowy Sony Xperia brak ładowarki)

SP-IV/1/172

2018/07/18

90,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

 • brak ładowarki
  • telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu

16

Telefon komórkowy Sony Xperia brak ładowarki)

SP-IV/1/173

2018/07/18

120,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

•  brak ładowarki

•  telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu

17

Telefon komórkowy HTC ONE (brak ładowarki)

SP-IV/1/174

2018/07/18

170,00

• telefon sprawny,

• nosi normalne ślady użytkowania,

•  brak ładowarki

•  telefon przywrócony do ustawień fabrycznych (usunięto dane z pamięci telefonu

18

Odtwarzacz Sony Walkmen NWZ -E363

SP-EW.IL/1137

2017/07/18

20,00

 • Brak ładowarki,
 • brak słuchawek
 • sprawny

19

Torba podróżna SUITCASE

SP-EW.IL/1142

2018/09/28

20,00

 • stan dobry,
  • nosi normalne ślady użytkowania.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe