Obwieszczenie PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu z dnia 28.10.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.50.2019.MD

Obwieszczenie PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu z dnia 28 października 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.50.2019.MD, o wszczęciu, na wniosek Pana Piotra Folgi, działającego z upoważnienia Gminy Zator, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy przy ul. Wrzosowej, ul. Platynowej i ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe