SZP.272.39.2019 - „Dostawa sprzętu informatycznego”

Ewa Długosz 2019-12-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !!!

Dostawa sprzętu informatycznego (komputerowego) określonego w załącznikach 3 – 5 do SIWZ realizowana będzie dla placówek oświatowych Powiatu Oświęcimskiego.

Ulega zmianie termin składania ofert :

Oferty należy złożyć do 2 grudnia 2019 r. do godziny 13:00