SZP.272.40.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1”

Wioletta Suska 2019-11-04 drukuj

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) i art. 68 Pzp.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe