MZGK Sp. z o.o. w Chełmku

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 31.10.2019r. do tutejszego organu wpłynęło zgłoszenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku, Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na cyt. „Budowie odcinka sieci wodociagowej przy ul. Brzechwy w Chełmku" Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 999/3, 999/14, 999/13, 999/11, jednostka ewidencyjna: 121303_4, Chełmek – miasto; obręb nr 0001 Chełmek.

W dniu 07.11.2019 r. postanowieniem o symbolu WAB.6743.1.131.2019.APJ, nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej przedłożonej do zgłoszenia, z określeniem terminu wykonania ww. obowiązku do dnia 09.12.2019 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe