Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/19/K z dnia 29.10.2019 r.

Anna Wutke 2019-10-30 drukuj

     OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018.2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 29.10.2019r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19/K, znak: WAB.6747.1.2019.K orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K – ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” z wniosku z dnia 22.08.2019r. złożonego przez Pana Bartosza Marszałek, przedstawiciela firmy BMF PROJECT Mateusz Fujak z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego 63, działającego  w imieniu i na rzecz inwestora zadania tj. Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie miasta Kęty oraz częściowo w miejscowości Nowa Wieś, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8414/3, 8414/4, 8295/2, 8295/1 (8295/4), 8293 (8293/1), 8292 (8292/1), 8291 (8291/1), 8287 (8287/1), 8286/3 (8286/5), 8286/1, 8286/2, 8280 (8280/1, 8280/2), 8261 (8261/1, 8261/2), 8260 (8260/1, 8260/2), 8251 (8251/1, 8251/2), 8246 (8246/1, 8246/2), 8247 (8247/1, 8247/2), 8239 (8239/1, 8239/2), 8238 (8238/1, 8238/2), 8231 (8231/1, 8231/2), 8217/1 (8217/3, 8217/4), 8216 (8216/1, 8216/2), 8207/17 (8207/26), 8207/16 (8207/24, 8207/25), 8207/7 (8207/28, 8207/29), 8207/1 (8207/22, 8207/23), 8195 (8195/1, 8195/2), 8196/2 (8196/7, 8196/8), 8196/1 (8196/5, 8196/6), 8192, 8189, 8188, 8187, 8191 (8191/1, 8191/2), 8160 (8160/1, 8160/2), 8156/2 (8156/3, 8156/4), 8155 (8155/1, 8155/2), 8153 (8153/1, 8153/2), 8154/1 (8154/3, 8154/4), 8148/5 (8148/10, 8148/11), 8148/4 (8148/8, 8148/9), 8148/3 (8148/6), 8143, 8144/1 (8144/3, 8144/4), 8414/2, 8135/1 (8135/5, 8135/6), 8129/1 (8129/3, 8129/4), 8128/1 (8128/3, 8128/4), 8127/1 (8127/3), 8120/3 (8120/5, 8120/6), 8120/1, 8115/3 (8115/14), 8115/4 (8115/16), 8113/1, 8113/2, 8112/1, 8112/2, 8114/1, 8114/2, 8117/1, 8117/2, 8119/1, 8119/2, 8123, 8124, 8125/1 (8125/5, 8125/6), 8130 (8130/1, 8130/2), 8131 (8131/1, 8131/2), 8133 (8133/1, 8133/2), 8134 (8134/1, 8134/2), 8141 (8141/1, 8141/2), 8142 (8142/1, 8142/2), 8147 (8147/1, 8147/2), 8146/2 (8146/7, 8146/8), 8152 (8152/1, 8152/2), 8151/3 (8151/5), 8151/4 (8151/7, 8151/8), 8158 (8158/1, 8158/2), 8159 (8159/1, 8159/2), 8183/2 (8183/3), 8186, 8185 (8185/1), 8194 (8194/1, 8194/2), 8204 (8204/1), 8206 (8206/1), 8215, 8227 (8227/1, 8227/2), 8230 (8230/1, 8230/2), 8235 (8235/1, 8235/2), 8237 (8237/1, 8237/2), 8245 (8245/1, 8245/2), 8249 (8249/1, 8249/2), 8250 (8250/1, 8250/2), 8258 (8258/1, 8258/2), 8259 (8259/1), 8279 (8279/1),jednostka ewidencyjna: 121304_5 Kęty obszar wiejski, obręb: 0012 Nowa Wieś:1286*działki w nawiasie pogrubione –  stan po podziale (działki przeznaczone pod drogę)*działki podkreślone – roboty wykonywane na części działki ewidencyjne

1. Działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Kęty:jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8414/3, 8286/1, 8192, 8143, 8414/2, 8120/1, 8113/1, 8112/1, 8114/1, 8117/1, 8119/1, 8295/1 (8295/4), 8293 (8293/1), 8292 (8292/1), 8291 (8291/1), 8287 (8287/1), 8286/3 (8286/5), 8280 (8280/1), 8261 (8261/1), 8260 (8260/1), 8251 (8251/1), 8246 (8246/1), 8247 (8247/1), 8239 (8239/1), 8238 (8238/1), 8231 (8231/1), 8217/1 (8217/3), 8216 (8216/1), 8207/17 (8207/26), 8207/16 (8207/24), 8207/7 (8207/28), 8207/1 (8207/22), 8195 (8195/1), 8196/2 (8196/7), 8196/1 (8196/5), 8191 (8191/1), 8160 (8160/1), 8156/2 (8156/3), 8155 (8155/1), 8153 (8153/1), 8154/1 (8154/3), 8148/5 (8148/10), 8148/4 (8148/8), 8148/3 (8148/6), 8144/1 (8144/3), 8135/1 (8135/5), 8129/1 (8129/3), 8128/1 (8128/3), 8127/1 (8127/3), 8120/3 (8120/5), 8115/3 (8115/14), 8115/4 (8115/16), 8125/1 (8125/5), 8130 (8130/1), 8131 (8131/1), 8133 (8133/1), 8134 (8134/1), 8141 (8141/1), 8142 (8142/1), 8147 (8147/1), 8146/2 (8146/7), 8152 (8152/1), 8151/3 (8151/5), 8151/4 (8151/7), 8158 (8158/1), 8159 (8159/1), 8183/2 (8183/3), 8185 (8185/1), 8194 (8194/1), 8204 (8204/1), 8206 (8206/1), 8227 (8227/1), 8230 (8230/1), 8235 (8235/1), 8237 (8237/1), 8245 (8245/1), 8249 (8249/1), 8250 (8250/1), 8258 (8258/1), 8259 (8259/1), 8279 (8279/1)  działki w nawiasie pogrubione –  stan po podziale (działki przeznaczone pod drogę i budowę zjazdów w pasie drogowym)

2. Działki, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych: jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8414/4, 8295/2

3. Działki, dla których ustala się obowiązek budowy zjazdów (poza pasem drogowym) :jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8286/2, 8260 (8260/2), 8251 (8251/2), 8239 (8239/2), 8238 (8238/2), 8231 (8231/2), 8217/1 (8217/4), 8216 (8216/2), 8207/16, (8207/25), 8207/7 (8207/29), 8195 (8195/2), 8198, 8188, 8187, 8191 (8191/2), 8160 (8160/2), 8156/2 (8156/4), 8155 (8155/2), 8153 (8153/2), 8148/4 (8148/9), 8144/1 (8144/4), 8135/1 (8135/6), 8129/1 (8129/4), 8128/1 (8128/4), 8120/3 (8120/6), 8113/2, 8112/2, 8114/2, 8119/2, 8123, 8124, 8125/1 (8125/6), 8130 (8130/2), 8131 (8131/2),8133 (8133/2), 8134 (8134/2), 8141 (8141/2), 8142 (8142/2), 8147 (8147/2), 8186, 8194 (8194/2), 8215, 8227 (8227/2), 8230 (8230/2), 8235 (8235/2), 8237 (8237/2), 8245 (8245/2), 8249 (8249/2), 8250 (8250/2)* działki w nawiasie pogrubione – roboty wykonywane na części działki ewidencyjnej

4. Działki, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieć elektroenergetyczna:  jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8280 (8280/2), 8261 (8261/2), 8251 (8251/2), 8246 (8246/2), 8247 (8247/2), 8239 (8239/2), 8207/1 (8207/23), 8195 (8195/2), 8196/2 (8196/8), 8196/1 (8196/6), 8189, 8187, 8191 (8191/2), 8160 (8160/2), 8156/2 (8156/4), 8155 (8155/2), 8153 (8153/2), 8154/1 (8154/4), 8148/5 (8148/11), 8148/4 (8148/9), 8144/1 (8144/4), 8135/1 (8135/6), 8129/1 (8129/4), 8124, 8125/1 (8125/6), 8130 (8130/2), 8131 (8131/2), 8134 (8134/2), 8141 (8141/2), 8147 (8147/2), 8146/2 (8146/8), 8152 (8152/2), 8151/4 (8151/8), 8158 (8158/2), 8159 (8159/2), 8194 (8194/2), 8227 (8227/2), 8230 (8230/2), 8235 (8235/2),  8237 (8237/2), 8245 (8245/2), 8249 (8249/2), 8250 (8250/2), 8258 (8258/2)* działki w nawiasie pogrubione – roboty wykonywane na części działki ewidencyjnej

5. Działki, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieć telekomunikacyjna:  jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8251 (8251/2),  8246 (8246/2), 8113/2, 8112/2, 8114/2, 8117/2, 8141 (8141/2), 8142 (8142/2), 8227 (8227/2), 8230 (8230/2), 8235 (8235/2)* działki w nawiasie pogrubione – roboty wykonywane na części działki ewidencyjnej

6. Działki, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa:  jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8216 (8216/2), 8135/1 (8135/6), 8141 (8141/2) * działki w nawiasie pogrubione – roboty wykonywane na części działki ewidencyjnej

7. Działki, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu – kanalizacja deszczowa:  jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe:8414/4, 8295/2, 8113/2

8. Działka, dla której ustalono obowiązek budowy urządzeń wodnych – teren wód płynących:jednostka ewidencyjna: 121304_5 Kęty obszar wiejski, obręb: 0012 Nowa Wieś:1286       

9. Działki, dla których ustalono obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania tj. ogrodzeń:jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0008 – Kęty Tereny Przemysłowe: 8237, 8235, 8231, 8217/1, 8216, 8148/4, 8142, 8141, 8134, 8133, 8131, 8130.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Kęty, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy innych dróg publicznych, budowy zjazdów, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzeń wodnych, obowiązku rozbiórki, określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy  o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz Urzędu Gminy Kęty.

Zmiany dokumentu

  • 2019-10-30 09:45:23
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe