Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 23.10.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.739.2019.MŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 23.10.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.739.2019.MŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, z siedzibą: ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych, a także na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 – 2+020 – etap I i etap II”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe