Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Joanna Sermak 2019-10-23

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

w oparciu o Uchwałę Nr L/362/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

ogłasza konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Opinie, propozycje i wnioski można składać w formie pisemnej do Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pokój 225, tel 33/ 844-97-14 lub drogą elektroniczną: promocja@powiat.oswiecim.pl bądź przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Termin zgłaszania uwag do dnia 6 listopada 2019 roku