Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bobrku

Beata Wziątek 2019-12-03 drukuj

W załączeniu ogłoszenie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o VI publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bobrku gmina Chełmek składającej się z działek nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha.

 

Oświęcim, dn. 30.10.2019r.

OGŁOSZENIEZarząd Powiatu w Oświęcimiu informuje, że odwołuje VI publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, składającej się z działek nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha położonych w Bobrku gmina Chełmek objętych księgą wieczystą nr KR1E/00062307/8.

Ogłoszenie niniejsze zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Bobrek, a także na stronie internetowej Sprzedającego http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/177 oraz w prasie internetowej www.infopublikator.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe