Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 10.10.2019 r. Inwestor  Poslka Spółka Gazownictwa Sp. z  o.o. z siedzibą w tarnowie ul. Bandrowskiego 16 złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.123.2019 dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową dwóch przyłączy gazu dn 25 do budynków mieszkalnych w m. Zaborze ul. Grojecka na działka o nr 138/7, 138/8, 141/7 i 141/6 , jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obreb ewidencyjny Nr 0014 Zaborze.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe