Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 11.10.2019r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.  złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.124.2019.APJ dotyczące: rozbudowa sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Oświęcim ul.  Legionów, Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 1495/3, 1490/28, 1490/27, 1490/3 położone w Oświęcimiu przy ul. Legionów; Obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto.

W dniu 24.10.2019r. tut. organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu - przez tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej I instancji - zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów,
ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 11.10.2019r.  dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Oświęcim ul.  Legionów, Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 1495/3, 1490/28, 1490/27, 1490/3 położone w Oświęcimiu przy ul. Legionów; Obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto.