Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 10.10.2019r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.  złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.120.2019.APJ dotyczące: rozbudowa sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Chełmek, ul. Królowej Jadwigi

W dniu 22.10.2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 10.10.2019 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Chełmek, ul. Królowej Jadwigi, dz. 2543/2, 1604/6  jednostka ewidencyjna 121303_4  Chełmek - miasto, Obręb Nr 0001 Chełmek.