Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Magdalena Żak 2020-02-18 drukuj
Odstrzał sanitarny dzików

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe