Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34, w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak; WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Bałej", o możliwości zapoznania się przez strony z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe