SZP.272.34.2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec

Wioletta Suska 2019-09-17 drukuj

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i art. 68 Pzp

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe