Zemła Paulina, Zemła Łukasz

Iwona Siuta 2019-09-30 drukuj

W dniu 09.09.2019r. Inwestor: Pani Paulina Zemła i Pan Łukasz Zemła złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.104.2019.IS dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr  85 położonej przy ul. Nadrzecznej w Zatorze (jednostka ewidencyjna 121309_4,  Zator  – miasto; Obręb Nr 0005, 0005).

Zaświadczeniem z dnia 23.09.2019r., o symbolu: WAB.6743.1.104.2019.IS, tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie: Pani Pauliny Zemła i Pana Łukasza Zemła z dnia 09.09.2019 r. dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: działka o numerze ewidencyjnym: 85, jednostka ewidencyjna 121309_4, Zator - miasto, Obręb Nr 0005, Obręb 5.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe