Rusnak Janusz

Iwona Siuta 2019-09-30 drukuj

W dniu 10.09.2019r. Inwestor: Pan Janusz Rusnak złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.109.2019.IS dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr  138/1 położonej przy ul. W. Sikorskiego w Zatorze (jednostka ewidencyjna 121309_4,  Zator  – miasto; Obręb Nr 0007, 0007).

Zaświadczeniem z dnia 23.09.2019r., o symbolu: WAB.6743.1.109.2019.IS, tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie: Pana Janusza Rusnak z dnia 10.09.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: działka o numerze ewidencyjnym: 138/1, jednostka ewidencyjna 121309_4, Zator - miasto, Obręb Nr 0007, Obręb Nr 7.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe