Akcje szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenach województw: małopolskiego i śląskiego

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie zostaną przeprowadzone na terenach województw :

  1. małopolskiego w dniach od 28 września do 5 paździenika 2019 r.,
  2. śląskiego w dniach od 18  do 27 września 2019 r.

Akcje te będą kontynuacją szczepień z lat ubiegłych i wykonane poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
  2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu.

W załączeniu: pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe