Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.127.2019.AT.TS

Zawiadomienie  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.127.2019.AT.TS, o wszczęciu na wniosek Pani Agnieszki Juraszek_Mroncz, działającej z upoważnienia Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe, z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych:

a)      wykonanie wylotów,

b)      przebudowa odcinka rowu wynikająca z poszerzenia jezdni ul. Brzozowej,

  1. usługę wodną tj. odprowadzanie wód z pojedynczych wpustów deszczowych do koryta cieku Mała Struga,
  2. przebudowę rowu polegającą na wydłużeniu przepustu na rowie melioracyjnym km 0+005,26 drogi wewnętrznej z ok. 5 m do 7,5 m wynikające z poszerzenia jezdni ul. Brzozowej,

w związku z projektem ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w km 16+353 Linii Kolejowej 93 – odcinek 2” w ramach inwestycji ,,Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia-Oświęcim”.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe