Helena Macuda

W dniu 23.08.2019r. Pani Helena Macuda  złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieskzlanego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: dz. o nr 686/3, 686/11, 673/7, jednostka ew. 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb nr 0001 Oświęcim.

W dniu 06.09.2019 r. postanowieniem o symbolu WAB.6743.1.94.2019.APJ, nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej przedłożonej do zgłoszenia, z określeniem terminu wykonania ww. obowiązku do dnia 30.09.2019 r.

Zaświadczeniem z dnia 11.10.2019r., o symbolu: WAB.6743.1.94.2019.APJ, tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie: Pani Heleny Macuda z dnia 23.08.2019 r. uzupełnionego w dniu 30.09.2019r. (zgodnie z postanowieniem Starosty Oświecimskiego z dnia 06.09.2019 r.) dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowy budynku mieskzlanego jednorodzinnego wraz z urzadzeniami związanymi z budynkiem, lokalizacja inwestycji: dz. o nr 686/3, 686/11, 673/7, jednostka ew. 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb nr 0001 Oświęcim.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe