Zapytanie ofertowe - na usługę monitorowania systemu sygnalizacji pożarowej Domu Dziecka w Oświęcimiu wraz z transmisją sygnału alarmu pożarowego.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.

Usługa monitorowania  systemu sygnalizacji pożarowej Domu Dziecka
w Oświęcimiu 
wraz z transmisją sygnału alarmu pożarowego."

 

mgr Renata Fijałkowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe